Seminarium specjalistyczne – wyzwania i bariery w handlu zagranicznym dla polskich przedsiębiorców 20 lat po przystąpieniu do Unii Europejskiej

14 czerwca, 2024

Podlaski Klub Biznesu zaprasza na uroczyste seminarium prawne dla biznesu, które odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w Auli UCK Uniwersytetu w  Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1N. Temat spotkania to „Wyzwania i bariery w handlu zagranicznym dla polskich przedsiębiorców 20 lat po przystąpieniu do Unii Europejskiej”.

Rejestracja

Ze względu ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności. Poniżej załączamy formularz zgłoszeniowy. Należy wypełnić go i odesłać na adres: biznes@uwb.edu.pl w terminie do 18 czerwca 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy

Będzie dostępna również transmisja on-line z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=O0kjv8BQzhU.

Agenda spotkania

10:00 – 10:10

Uroczyste otwarcie seminarium.

Wojciech Strzałkowski, Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu oraz dr Magdalena Kun-Buczko, Sekretarz Stowarzyszenia WINGS, Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, 

_

10:10 – 10:25

„Unia Europejska wobec eksportu – wyzwania
i perspektywy
”.

Prof. dr hab. Maciej Perkowski, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Europe Direct Podlaskie

_

10:25 – 10:40

„Znaczenie jednolitego rynku wewnętrznego dla rozwoju polityki eksportowej polskich firm, ze szczególnym uwzględnieniem podlaskich MŚP”.

Dr hab. Tomasz Dubowski, prof. UwB

_

10:40 – 11:05

„Rolnik-przedsiębiorca. Ewolucja polskiego rolnictwa po przystąpieniu Polski do UE. Perspektywy rozwoju branży spożywczej na rynkach państw członkowskich UE”.

Agnieszka Zawistowska, p.o. Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, OT Białystok,

_

11:20 – 11:35

„Instrumenty zwrotne – wykorzystanie i wpływ na rozwój handlu międzynarodowego. Rola instrumentów finansowych UE w rozwoju podlaskich przedsiębiorstw”.

Dr Paweł Jamróz, Prezes Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

_

11:35 – 11:50

„Ocena wpływu funduszy strukturalnych i programów unijnych na ekspansję zagraniczną podlaskich przedsiębiorstw na przestrzeni 20 lat członkostwa w UE”.

Łukasz Prokorym, Marszałek Województwa Podlaskiego.

_

11:50 – 12:20

Dyskusja z udziałem ekspertów na temat zagadnień związanych z eksportem w UE, występujących tam barier oraz potencjalnych możliwości – case studies

Moderator: Anna Daszuta- Zalewska, Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo- Technologicznego

Eksperci:
Anna Narel, Współwłaścicielka Hotelu Traugutta3, Restauracji Regiment oraz Hotelu Podlasie i Restauracji Lipcowy Ogród
Edyta Stankiewicz-Pietrow, Starszy Specjalista ds. Projektów, Klaster Przemysłowy Evoluma
Sylwia Majewicz, Prezes Zarządu Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A.
Jacek Stolarski, Wiceprezes Zarządu SaMasz

_

12:20 – 12:30

Pytania od uczestników i dyskusja

_

12:30

Zamknięcie seminarium i poczęstunek

_

 

Dlaczego warto wziąć udział w Seminarium?

Będzie to okazja do:

  • podsumowania sukcesów – dowiesz się, jak polskie przedsiębiorstwa adaptowały się do europejskich
    standardów, jakie osiągnęły sukcesy i jakie korzyści przyniosła im obecność w UE.
  • wymiany doświadczeń – spotkaj się z liderami branży, ekspertami oraz przedstawicielami sektora
    publicznego i prywatnego, aby wspólnie omówić wyzwania i przyszłe perspektywy.
  • networkingu – Skorzystaj z okazji do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych i współpracy z
    partnerami z różnych sektorów.

 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat spotkania? Skontaktuj się z Organizatorem.

Podlaski Klub Biznesu
T: +48 796 500 590
E: klub@podlaskiklubbiznesu.com.pl

 

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera” współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, Typ: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP.

Przeczytaj także

Skip to content