Podlaskie Centrum Eksportera już działa

Podlaskie Centrum Eksportera już działa

2 stycznia 2024 r. ruszyło Podlaskie Centrum Eksportera. W ramach tego strategicznego dla województwa podlaskiego projektu zyskasz szansę na rozpoczęcie i poszerzenie działalności eksportowej: Skorzystasz z usług specjalistycznych w zakresie eksportu, prawa i...
Okienko eksportera – Twoje okno na rynki zagraniczne

Okienko eksportera – Twoje okno na rynki zagraniczne

W ramach Podlaskiego Centrum Eksportera wesprzemy Cię w działalności eksportowej na wszystkich etapach – od planowania do realizacji. Pierwszym krokiem jest wizyta w okienku eksportera. To jeden z kilku punktów kontaktowych w województwie podlaskim, w których uzyskasz...
Skip to content